นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

ปรับปรุงล่าสุด 23/10/2563

แจ้งแล้วชัดเจน

**ไม่มีการขอคืนเงินทุกกรณี** เนื่องจากทางร้านชำระเงินเต็มจำนวนกับต่างประเทศ **

 

Clear
** No refunds are requested in all cases ** due to the fact that the shop has paid in full with overseas **