คะแนนของร้านค้า

ปรับปรุงล่าสุด 23/10/2563

คะแนนจากแบบสอบถาม

D

Rank Grade

เฉลี่ยจาก 94 คน

 • คุณภาพของสินค้า
  6.13
  62% Complete
 • ความรวดเร็วในการจัดส่ง
  4.96
  50% Complete
 • การบริการ/อัธยาศัย
  5.36
  54% Complete
 • ข้อมูลสินค้าครบถ้วน
  6.03
  61% Complete

รางวัลที่ได้รับ

sales
ยอดขาย

Level: 7/9

customers
จำนวนลูกค้า

Level: 7/9